English

Personvern

Sist oppdatert 2. mars 2022

Denne personvernerklæringen gjelder for Tindre Design AS. Tindre Design er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Denne personvernerklæringen er utformet for å sikre at du mottar informasjonen vi er pålagt å gi deg angående vår behandling av dine personopplysninger, og som er nødvendig for at du skal kunne utøve rettighetene dine i henhold til gjeldende personvernlovgivning og hvordan du kan gå frem hvis du ønsker å utøve disse rettighetene. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi kan bruke informasjonen din hvis du besøker nettstedet vårt på tindredesign.no og/eller engasjerer oss på andre relaterte måter, inkludert salg, markedsføring eller arrangementer.

Hva er formålet?

Formålet med denne personvernerklæringen er å forklare deg på en så tydelig måte som mulig hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og hvilke rettigheter du har i forhold til den. Hvis det er noen vilkår i denne personvernerklæringen som du er uenig i, vennligst avbryt bruken av tjenestene våre umiddelbart. Vennligst les denne personvernerklæringen nøye, da den vil hjelpe deg å forstå hva vi gjør med informasjonen vi samler inn.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Personlig informasjon du oppgir

Vi samler inn personopplysninger som du frivillig oppgir til oss når du uttrykker interesse for å få informasjon om oss eller våre produkter og tjenester, når du deltar i aktiviteter på nettsiden eller når du kontakter oss.
Personopplysningene vi samler inn avhenger av konteksten for samspill med oss og nettstedet, valgene du tar og produktene og funksjonene du bruker. Personopplysningene vi samler inn kan omfatte følgende:
Personlig informasjon du gir oss som; telefonnummer; e-post adresse; organisasjon; og annen lignende informasjon.

Informasjon som samles inn automatisk

Vi samler automatisk inn visse opplysninger når du besøker, bruker eller navigerer på nettstedet. Denne informasjonen avslører ikke din spesifikke identitet (som navn eller kontaktinformasjon), men kan inkludere enhets- og bruksinformasjon, som IP-adresse, nettleser og enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferanser, henvisningsadresser, enhetsnavn, land, plassering, informasjon om hvordan og når du bruker nettsiden vår og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen er nødvendig for å opprettholde sikkerheten og driften av nettstedet vårt og for interne analyser og rapporteringsformål.

Som mange bedrifter samler vi også inn informasjon gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier. Du finner mer informasjon om dette i vår informasjonskapselerklæring: https://www.tindredesign.no/cookie-policy/.

Informasjonen vi samler inn:
Logg og bruksdata. Logg og bruksdata er tjenesterelatert, diagnostisk, bruks- og ytelsesinformasjon som våre tjenester samler inn automatisk når du får tilgang til eller bruker tjenestene våre, og som vi registrerer i loggfiler. Avhengig av hvordan du samhandler med oss, kan disse loggdataene inkludere IP-adressen din, enhetsinformasjon, nettlesertype og innstillinger og informasjon om aktiviteten din i tjenestene (som dato/tidsstempler knyttet til bruken din, sider og filer som er sett på, søk og andre handlinger du utfører, for eksempel hvilke funksjoner du bruker), informasjon om enhetshendelser (som systemaktivitet, feilrapporter og maskinvareinnstillinger).

Enhetsdata. Vi samler inn enhetsdata som informasjon om din datamaskin, telefon, nettbrett eller andre enheter du bruker for å få tilgang til tjenestene. Avhengig av enheten som brukes, kan disse enhetsdataene inkludere informasjon som din IP-adresse (eller Proxy-server), enhets- og applikasjonsidentifikasjonsnumre, plassering, nettlesertype, maskinvaremodell, internettleverandør og/eller mobiloperatør, operativsystem og informasjon om systemkonfigurasjon.

Stedsdata. Vi samler inn plasseringsdata som informasjon om enhetens plassering, som kan være enten presis eller upresis. Hvor mye informasjon vi samler inn avhenger av type innstillinger på enheten du bruker for å få tilgang til tjenestene. For eksempel kan vi bruke GPS og andre teknologier for å samle inn GEO lokaliseringsdata som forteller oss din nåværende posisjon (basert på din IP-adresse). Du kan velge bort å la oss samle inn denne informasjonen enten ved å nekte tilgang til informasjonen eller ved å deaktivere posisjonsinnstillingen på enheten din. Men hvis du velger bort dette, kan det hende du ikke kan bruke visse tjenester.

Hvordan bruker vi informasjonen din?

Kort sagt: Vi behandler informasjonen din til formål for legitime forretningsinteresser, oppfyllelse av kontrakten vår med deg, overholdelse av våre juridiske forpliktelser og/eller ditt samtykke.

Vi bruker personopplysninger samlet inn via nettstedet vårt til en rekke forretningsformål beskrevet nedenfor. Vi behandler personopplysningene dine for disse formålene i avhengighet av våre legitime forretningsinteresser, for å inngå eller utføre en kontrakt med deg, med ditt samtykke og/eller for å overholde våre juridiske forpliktelser. Vi angir de spesifikke behandlingsgrunnlagene vi baserer oss på etter hvert formål som er oppført nedenfor.

Vi bruker informasjonen vi samler inn eller mottar:

For å sende administrativ informasjon til deg. Vi kan bruke din personlige informasjon til å sende deg informasjon om produkter, tjenester og nye funksjoner og/eller informasjon om endringer i våre vilkår, betingelser og retningslinjer.

For å beskytte tjenestene våre. Vi kan bruke informasjonen din som en del av vår innsats for å holde nettstedet vårt trygt og sikkert (for eksempel for svindelovervåking og forebygging).

For å håndheve våre vilkår, betingelser og retningslinjer for forretningsformål, for å overholde juridiske og regulatoriske krav eller i forbindelse med kontrakten vår.

• Å svare på juridiske forespørsler og forhindre skade. Hvis vi mottar en stevning eller annen juridisk forespørsel, må vi kanskje inspisere dataene vi har for å finne ut hvordan vi skal svare.

For å sende deg markedsførings- og salgsfremmende kommunikasjon. Vi og/eller våre tredjeparts markedsføringspartnere kan bruke personopplysningene du sender til oss til våre markedsføringsformål, hvis dette er i samsvar med dine markedsføringspreferanser. For eksempel, når vi uttrykker interesse for å få informasjon om oss eller nettstedet vårt, abonnerer på markedsføring eller på annen måte kontakter oss, vil vi samle inn personopplysninger fra deg. Du kan når som helst velge bort markedsførings e-postene våre.

Levere målrettet reklame til deg. Vi kan bruke informasjonen din til å utvikle personlig tilpasset innhold og annonsering (og samarbeide med tredjeparter som gjør det) skreddersydd for dine interesser og/eller plassering og for å måle effektiviteten.

For andre forretningsformål. Vi kan bruke informasjonen din til andre forretningsformål, for eksempel dataanalyse, identifisering av brukstrender, bestemme effektiviteten til våre kampanjer og for å evaluere og forbedre nettstedet vårt, produktene, markedsføringen og din brukeropplevelse. Vi kan bruke og lagre denne informasjonen i aggregert og anonymisert form slik at den ikke er knyttet til individuelle sluttbrukere og ikke inkluderer personlig informasjon.

Vil informasjonen din bli delt med noen?

Kort sagt: Vi deler informasjon kun med ditt samtykke, for å overholde lover, for å gi deg tjenester, for å beskytte rettighetene dine eller for å oppfylle forretningsforpliktelser.

Vi kan behandle eller dele dataene dine som vi har basert på følgende juridiske grunnlag:

Samtykke: Vi kan behandle dataene dine hvis du har gitt oss et spesifikt samtykke til å bruke dine personopplysninger til et bestemt formål.

• Legitime interesser: Vi kan behandle dataene dine når det er rimelig nødvendig for å oppnå våre legitime forretningsinteresser.

Utførelse av en kontrakt: Dersom vi har inngått en kontrakt med deg, kan vi behandle personopplysningene dine for å oppfylle vilkårene i kontrakten vår.

• Juridiske forpliktelser: Vi kan avsløre informasjonen din der vi er juridisk pålagt å gjøre det for å overholde gjeldende lov, forespørsler fra myndighetene, en rettssak, rettskjennelse eller rettslig prosess, for eksempel som svar på en rettskjennelse eller en stevning (dette inkluderer som svar på offentlige myndigheter for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse).

Vitale interesser: Vi kan avsløre informasjonen din der vi mener det er nødvendig for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak angående potensielle brudd på retningslinjene våre, mistanke om svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til en person og ulovlige aktiviteter, eller som bevis rettssaker vi er involvert i.

Mer spesifikt kan det hende vi må behandle dataene dine eller dele dine personlige opplysninger i følgende situasjoner:

• Virksomhetsoverdragelser. Vi kan dele eller overføre informasjonen din i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap.

Hvor lenge beholder vi informasjonen din?

Kort sagt: Vi oppbevarer informasjonen din så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er forklart i denne personvernerklæringen, med mindre annet kreves av loven.

Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er nødvendig eller tillatt ved lov (som skatt, regnskap eller andre lovkrav). Ingen hensikt i denne kunngjøringen vil kreve at vi oppbevarer personopplysningene dine i mer enn 6 måneder.

Når vi ikke har noe pågående legitimt forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere slik informasjon, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon har blitt lagret i sikkerhetskopiarkiver), vil vi sikkert lagre dine personopplysninger og isolere dem fra ytterligere behandling til sletting er mulig.

Hvordan holder vi informasjonen din trygg?

Kort sagt: Vi tar sikte på å beskytte din personlige informasjon gjennom et system med organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.

Vi har implementert hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak utformet for å beskytte sikkerheten til all personlig informasjon vi prosesserer. Til tross for våre sikkerhetstiltak og vår innsats for å sikre informasjonen din, kan ingen elektronisk overføring over internett eller informasjonslagringsteknologi garanteres å være 100 % sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andre uautoriserte tredjeparter ikke vil kunne nedkjempe sikkerheten vår, og på feilaktig måte samle inn, få tilgang til, stjele eller endre informasjonen din. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte din personlige informasjon, er overføring av personlig informasjon til og fra nettstedet vårt på egen risiko. Du bør gi tilgang til nettstedet i et sikkert miljø.

Hva er dine personvernrettigheter?

I noen regioner, som Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Storbritannia (Storbritannia), har du rettigheter som gir deg større tilgang til og kontroll over din personlige informasjon. Du kan se gjennom, endre eller avslutte kontoen din når som helst. Hvis du er bosatt i California, gis du spesifikke rettigheter angående tilgang til din personlige informasjon.

Oppdaterer vi denne kunngjøringen?

Ja, vi vil oppdatere personvernerklæringen etter behov for å overholde relevante lover.

Hvordan kan du kontakte oss angående denne personvernerklæringen?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne kunngjøringen, kan du sende en epost til hello@tindredesign.no eller per post til:

Tindre Design AS
Holtegata 26
0356 Oslo
Norge

Denne personvernerklæringen ble opprettet ved hjelp av Termly's Privacy Policy Generator.